NoFull nameSchoolGradeClassDistrictProvinceLanguageScoreEssayPlace
No.1NGUYEN DUONG THIEU QUANGNguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish49/509.51st place
No.2PHAN PHU QUANGNguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish49/508.52nd place
No.3NGUYEN CANH DUONGNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish49/507.53rd place
No.4PHAM HIEN ANHXuan Dinh Secondary School88A2BAC TU LIEMHA NOIEnglish48/50  
No.5VU NGUYEN TUAN KIETNguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish48/50  
No.6LUU CONG THE HIENHanoi Amsterdam High School for The gifted88 LiverpoolCAU GIAYHA NOIEnglish47/50  
No.7NGUYEN MINH HUYENThang Long Secondary School88IBA DINHHA NOIEnglish47/50  
No.8VU THAO ANHNewton Grammar School88A1BAC TU LIEMHA NOIEnglish47/50  
No.9NGUYEN KHANH HANNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish47/50  
No.10NGUYEN HOANG MINH TRINewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish47/50  
No.11HOANG LAM KHUEVinschool Times City Secondary School88A9HAI BA TRUNGHA NOIEnglish47/50  
No.12CHU KHANH LINHVinschool Times City Secondary School88A05HAI BA TRUNGHA NOIEnglish47/50  
No.13TRAN MINH DUNGThang Long Secondary School88A6BA DINHHA NOIEnglish46/50  
No.14PHAN GIA LINHNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish46/50  
No.15VU UYEN NHINewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish46/50  
No.16NGUYEN QUANG TRUNG KIENNguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish46/50  
No.17BUI DAO XUAN NHINguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish46/50  
No.18LE HUYNH MINH KHUEDuy Tan Secondary School844051VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish46/50  
No.19TKACHEV TIMURDuy Tan Secondary School844051VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish46/50  
No.20NGHIEM HUY TUAN LONGThang Long Secondary School88DBA DINHHA NOIEnglish45/50  
No.21DAO ANH DUNGNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish45/50  
No.22NGUYEN MINH NGOCNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish45/50  
No.23NGUYEN MINH THUNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish45/50  
No.24PHAM DO ANH DUCNguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish45/50  
No.25NGUYEN THIEN NHANNguyen An Ninh Secondary School844051VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish45/50  
No.26PHAM MINH TUEXuan Dinh Secondary School88A2BAC TU LIEMHA NOIEnglish44/50  
No.27PHAM BICH NGOCThang Long Secondary School88DBA DINHHA NOIEnglish44/50  
No.28HOANG MAI PHUONGThang Long Secondary School88A6BA DINHHA NOIEnglish44/50  
No.29HA DINH HUNGThang Long Secondary School88A6BA DINHHA NOIEnglish44/50  
No.30NGUYEN ANH QUAN BNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish44/50  
No.31LE BINH SONThang Long Secondary School88A6BA DINHHA NOIEnglish43/50  
No.32VO NAM KHANHThang Long Secondary School88A6BA DINHHA NOIEnglish43/50  
No.33NGUYEN HIEN TRANGNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish43/50  
No.34NGUYEN BA QUOC TRUNGNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish43/50  
No.35LE NGUYEN MINH NHATVinschool Times City Secondary School88A05HAI BA TRUNGHA NOIEnglish43/50  
No.36NGUYEN KHUAT TUAN MINHNguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish43/50  
No.37TRAN TUAN PHATNguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish43/50  
No.38BUI NGUYEN NHAT KHANHNguyen An Ninh Secondary School844051VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish43/50  
No.39NGUYEN NGOC MINH ANHNguyen An Ninh Secondary School844051VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish43/50  
No.40LE TIEN HOANG MINH915 Gia Sang Primary and Secondary School88A1THAI NGUYENTHAI NGUYENEnglish43/45  
No.41BACH KIM CHINguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish42/50  
No.42LE TUAN DUNGNguyen An Ninh Secondary School844051VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish42/50  
No.43TRAN BAO HUYEN CHAUPhuc Dien Secondary School88A2BAC TU LIEMHA NOIEnglish41/50  
No.44PHI THI VI KHANHNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish41/50  
No.45NGUYEN VIET DUNGNguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish41/50  
No.46TRAN NGOC LINHHanoi Academy International Bilingual School88FBAC TU LIEMHA NOIEnglish41/45  
No.47DOAN DINH NGOC MINHNewton Grammar School88A2BAC TU LIEMHA NOIEnglish40/50  
No.48LE XUAN KHOINewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish40/50  
No.49PHAM MINH KHUENewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish40/50  
No.50KHUONG NGOC MINHThang Long Secondary School88A6BA DINHHA NOIEnglish39/50  
No.51NGUYEN QUYNH ANHThang Long Secondary School88A6BA DINHHA NOIEnglish39/50  
No.52THAI QUOC HOCNguyen An Ninh Secondary School843838VUNG TAUBA RIA – VUNG TAUEnglish39/50  
No.53NGUYEN VIET ANHNewton Grammar School88G0BAC TU LIEMHA NOIEnglish36/50  
No.54NGUYEN TRA MYXuan Dinh Secondary School88A2BAC TU LIEMHA NOIEnglish35/50  
No.55NGUYEN THANH THAOVinschool Times City Secondary School88HAI BA TRUNGHA NOIEnglish30/50