NoFull NameGrade/Year of studyEnglishPlace
1Shestakov Tymur334/40I
2Krasnoshlyk Mariia332/40II
3Vasyliieva Sofiia330/40III
NoFull NameGrade/Year of studyEnglishPlace
1LUSHCHYSHYNA ALISA447/50I
2Pomazanov Lev445/50II
NoFull NameGrade/Year of studyEnglishPlace
1Novichenko Tessa541/50I
2Tverdokhlib Kateryna539/50II
3Choudri Mirra538/50III
NoFull NameGrade/Year of studyEnglishPlace
1Kryvosheieva Anastasiia647/50I
NoFull NameGrade/Year of studyEnglishPlace
1Voronov Nazar739/50I
2Sokol Oleksandr731/50II
NoFull NameGrade/Year of studyEnglishPlace
1Moshenska Mariia845/50I
2Vedmid Mariia840/50II
3Katyshev Savelii832/50III
4Sivtsova Alina829/50 
NoFull NameGrade/Year of studyEnglishPlace
1Romaniuk Kateryna945/50I
2Stefanova Mariia943/50II
3Paniuta Taras942/50III
NoFull NameGrade/Year of studyGermanEssayPlace
1Kryvosheieva Anastasiia619/50 I
NoFull NameGrade/Year of studyGermanEssayPlace
1Sokol Oleksandr724/50 I
2Kuzmenko Sofiia720/50 II
NoFull NameGrade/Year of studyGermanEssayPlace
1Sivtsova Alina826/507I
2Katyshev Savelii826/506II
NoFull NameGrade/Year of studyFrenchPlace
1Chupryna Viktor640/50I
NoFull NameGrade/Year of studyFrenchPlace
2Vedmid Mariia828/50I