Nemačko austrijski kulturno edukativni Centar Willkommen organizuje multimedijalne jezičke radionice namenjene deci uzrasta od 7 do 14 godina.
Akcenat je na aktivnosti učenika i njihom aktivnom učešću u samom procesu kreiranja nastave.
Nastavnik preuzima ulogu modulatora i daje smernice za uspešnu realizaciju nastave.
Učesnici se unapred dogovaraju o temi koja se obrađuje na sledećem času a učenici tokom nedelje sakupljaju potreban materijal i informacije (muziku, slike, audi zapise, fotografije) na zadatu temu. Predavač objedinjava i usmerava aktivnosti, podstiče kreativan rad i inicijativu kod mladih u realizaciji nastave. Na kraju ciklusa multimedijalnih radionica organizuje se završna priredba multimedijalnog karaktera na kojoj će biti predstavljeni radovi učenika.Učenici dobijaju diplome Willkommena za učestvovanje u kreativnim radionicama.

Obrađene teme:
1. Salzburg, die Stadt der Musik
2. Osternrezepte und Musik
3. Die Schweiz