Projekat „Lakše do posla“
Nemačko-austrijski kulturno edukativni Centar Willkommen u okviru projekta „Lakše do posla“ koji se realizuje u saradnji sa upravom grada Kraljeva organizuje besplatne časove nemačkog jezika prema evropskim standardima. Nastava se realizuje za nivo A1 i A2 prema referentnom jezičkom evropskom okviru za strane jezike, a temporealizacije nastave zavisi od broja prijavljenih kandidata. Na kraju realizovanih kurseva organizuje se završni ispit na kojem se testiraju sve četiri jezičke veštine i učesnici kursa koji zadovolje kriterijume dobijaju sertifikate o položeniom završnom ispitu Centra Willkommen.