Centar za strane jezike Willkommen organizuje jezičke radionice u okviru projekta „Čas kaakv ja želim“ jednom nedeljno u trajanju od dva sata sa manjim pauzama.
Učenici su podeljeni u manje grupe prema nivoima znanja i uzrastu a nastava je prilagođene nastavnom planu i programu učenika osnovnih i srednjih škola. Svaki čas je osmišljen kao kreativa jezička radionica u okviru koje bi se obrađivale problematične leksičke i gramatičke partije pri čemu bi se putem interaktivnog rada i multimedijalnim sredstvima približilo nastavno gradivo.