Jezičke radionice “Čas kakav ja želim“ su adaptirane uzrastu učenika osnovnih i srednjih škola i realizuju se u okviru školskog plana i programa za nemački jezik, stavljajući akcenat na novine i kreativnost u osmišljavanju i realizaciji same nastave.
Svaki čas je osmišljen kao kreativna jezička radionica u okviru koje se obrađuju problematične leksičke i gramatičke partije, pri čemu se putem interaktivnog rada i multimedijalnim sredstvima učenicima približava nastavno gradivo.

Interaktivno učešće učesnika radionica se ogleda u davanju kreativnih i inovativnih predloga i sugestija, kako pristupiti unapred određenoj temi i obraditi je.

Nastavnik ima ulogu modulatora i na svakom času zadaje temu koja se obrađuje na sledećem času. Polaznici se tokom sedmice pripremaju prikupljajući materijal na zadatu temu. U dogovoru sa predavačem, učesnici dobijaju određene zadatke: prikupljaju potrebne informacije, slike, muziku, prave prezentacije, pišu skečeve, snimaju kraće video i audio zapise, fotografišu i sl. Predavač ima ulogu da objedini prikupljen materijal, podstiče kreativan rad i inicijativu kod polaznika u realizaciji časa kakav oni žele.

Na kraju prvog ciklusa radionica očekujue se završna priredba u junu mesecu pri čemu će biti prezentovani radovi polaznika.

Projekat je započet 22.04.2012. godine u saradnji sa Kulturnim Centrom Ribnica i finansijski podržan od strane grada Kraljeva