НАКЕЦ Willkommen ће организовати, прве у низу, језичке радионице под називом „Покрени се!“ у трајању од 01.марта до 15.јуна текуће године.
Планирано је да се језичке радионице реализују једном недељно у трајању од једног сата и тридесет минута тј. у трајању два школска часа са краћим паузама. За ученике основних (од 5. до 8.разреда) и средњих школа (од 1. до 4. године) би се формирале посебне групе ( укупно осам група).
Језичке радионице би биле адаптиране узрасту ученика сновних и средњих школа тј. реализовале би се у оквиру наставног плана и програма основних и средњих школа за немачки језик, уводећи при томе новине и креативност у осмишљавању и реализацији саме наставе. Сваки час би био осмишљен као креативна језичка радионица у оквиру које би се обрађивале проблематичне лексичке и граматичке партије, при чему би се путем интерактивног рада и мултимедијалним срествима, ученицима приближило наставно градиво.
Интерактивно учешће учесника радионица би се огледало у давању кретивних и иновативних предлога и сугестија, како приступити и обрадити унапред одређену тему.Наставник би у улози модулатора на сваком часу задао тему која ће се обрађивати на следећем часу. Полазници би током седмице давали предлоге и сугестије (путем сајта организације) како осмислитии реализовати наредну језичку радионицу. У договору са предавачем би добили одређене задатке: прикупљали потребне информације, слике, музику, правили презентације, снимали краће видео и аудио записе, фотографисали и сл.) и на тај начин активно доприносили креирању и реализацији језичких радионица. Предавач би имао улогу да обједини усмерава активности, подстиче креативан рад и иницијативу код младих у реализацији наставе онакве какву би они желели. На крају целог циклуса радионица би предавач у сарадњи са учесницима, као и са пројејтним тимом организовао завршну приредбу мултимедијалног карактера, уз пратњу локалних медија.

Полазницима би биле обезбеђене дипломе НАКЕЦ –а Willkommen за учествовање у креативним језичким радионицама.