Drage kolege i učenici,
srdačno Vas pozivamo da i ove godine učestvujete kao saradnici, partneri i učenici na devetom međunarodnom Willkommenovom takmičenju iz stranih jezika.

Pravo učešća imaju učenici:

Osnovnih škola u kojima se engleski uči kao prvi strani jezik (treca, četvrta, peta, šesta, sedma i osma godina učenja)

Osnovnih škola u kojima se nemački uči kao drugi strani jezik (prva, druga, treća i četvrta godina učenja)

Srednjih škola u kojima se engleski uči kao strani jezik. (prva/deveta, druga/deseta godina, treca/jedanaesta, cetvrta/dvanesta učenja)

Srednjih škola u kojima se nemački uči kao drugi strani jezik. (prva/ peta godina ucenja, druga/ sesta godina učenja, treća/sedma godina učenja i četvrta/osma godina učenja).

Specijalne kategorije nisu predviđene takmičenjem.

Pravila organizacije takmičenja.

Prvi krug se održava 22.05. 2021.godine.
Testovi će biti pripremljeni za dve opcije: online i u školskim klupama

Drugi krug se održava 25-26.09.2021. online.

Prvi dan se testiraju razumevanje teksta slušanjem, čitanjem i sastav, a drugi dan je usmeni deo. Prilikom online polaganja obavezna je kamera.
Prijava kandidata i participacija za takmičenje
Pravo učešća i partnerstva na takmičenju imaju i privatne i državne škole, edukativni centri I škole jezika.

Participacija
Participacija za učesnike iz Srbije iznosi 700 din, za participaciju učesnika ostalh zemalja potrebno je kontaktirati drzavnog koordinatora
Kako se mogu prijaviti škole i pojedinci?
Škole, koje žele da učestvuju, popunjavaju formular za registraciju škole i prijavljuju učenike preko online prijave i prijavnih formulara.
Učenik za kojeg je uplaćena participacija, biće registrovan kao verifikovani takmičar.
Prijava je moguća preko online platforme za prijavljivanje. Troškove participacije može snositi učenik, škola, opština.
Ukoliko učenik želi da se prijavi nezavisno od svoje škole treba da se prijavi preko online platforme na login.willkommen.org.rs
Nakon isteka roka za prijavu svi kandidati dobijaju detaljnije informacije o polaganju.
Spisak zemalja i glavnih koordinatora je dostupan na zvaničnom sajtu www.willkommen.org.rs

Napomena: Rođaci organizatora takmičenja koordinatra ne mogu učestvovati na takmičenju.

Zašto učestvovati?
1. Učenici
Svi učenici koji učestvuju dobijaju sertifikat o učestvovanju na međunarodnom takmičenju.
Učenici koji postignu zapažene rezultate dobijaju mogućnost osvajanja vrednih nagrada:
novčane nagrade (ili po želji nagradjenog knjige I kursve stranih jezika, edukacije, Amazon vaučere u dobijenoj vrednosti nagrade).

2. Nastavnici
Svi nastavnici dobijaju sertifikate o učešću na međunarodnom takmičenju.
Svi nastavnici i profesori koji učestvuju u projektu dobijaju mogućnost učestvovanja u drugim međunarodnim projektima i edukacijama.
Nastavnici i profesori kao Glavni koordinatori dobijaju 24 bodova, nastavnici koji učestvuju u pripremi učenika 18, a dežurni nastavnici 14 bodova za stručno usavršavanje u okviru ustanove – važi za Srbiju.
Bodovi se ne sabiraju, maximalno 24 bodova po projektu – važi za Srbiju.

3. Škola
Škole partneri dobijaju zahvalnice za učešće u međunarodnom projektu. Ukoliko na takmičenju učestvuje više od 100 učenika iz jedne škole, škola dobija rečnik za školsku biblioteku.

Participacija
Particpacija za učesnike iz Srbije iznosi 700 dinara, za učesnike ostalih zemalja iznosi 7 evra.
Za sve informacije vezano za grupno plaćanje kontaktirati državnog koordinatora ili poslati mail na willkommen.office@gmail.com.

Do kada mogu da se prijavim?
Prijava je moguća do 12.05. 2021. godine.
Kako i gde stiže ispitni materijal?
Učenici ce blagovremeno biti obavesteni o satnici i nacinu realizacije takmičenja na našoj platformi.

Vreme realizacije takmičenja
Testiranje se realizuje 22.05. 2021. Online ili u školskim klupama i to:
1. Engleski jezik-satnica ce biti naknadno objavljena
2. Nemački jezik-satnica ce biti naknadno objavljena

Test
Testovi su rađeni za svaku godinu učenja. Testovi za prvu rundu se sastoje iz tri dela:
razumevanje teksta čitanjem, jezik u upotrebi i sastav.
U slučaju da dva učenika imaju isti broj bodova, pregleda se sastav, koji je eliminatornog karaktera. U slučaju da dva i više učenika imaju isti broj bodova na testu i sastavu, organizuje se konverzacija preko nase online platforme.
Test za finalnu rundu se sastoji iz četiri dela: slušanje, razumevanje teksta čitanjem, sastav i konverzacija. Učenici se testiraju na jednom nivou više u odnosu na prvu rundu.
Detalji o testiranju u finalu će biti naknadno objavljeni i poslati koordinatorima, nastavnicima i profesorima čiji učenici se takmiče u finalu.

Test za engleski jezik

Engleski jezik prvi strani jezikUpotreba  engleskogRazumevanje pročitanogSastav
razred osnovne/srednje školebroj pitanja
bodova
vreme
broj pitanja
bodova
vreme
broj reči
bodova
vreme

I KATEGORIJA

3.godina učenja-osnovna škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
50 reči
15 bodova
30 minuta

II KATEGORIJA

4. godina učenja-osnovna škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
50 reči
15 bodova
45 minuta

III KATEGORIJA

5. godina učenja-osnovna škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
100 reči
15 bodova
30 minuta

IV KATEGORIJA

6. godina učenja-osnovna škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
100 reči
15 bodova
30 minuta

V KATEGORIJA

7. godina učenja-osnovna škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
120 reči
15 bodova
45 minuta

VI KATEGORIJA

8. godina učenja-osnovna škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
120 reči
15 bodova
45 minuta

VII KATEGORIJA

9/1.  godina učenja-srednja  škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
150 reči
15 bodova
45 minuta

VIII KATEGORIJA

10/2. godina učenja-srednja škole

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
150 reči
15 bodova
45 minuta

XIX KATEGORIJA

11/3.godina učenja-srednja škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
150-200 reči
15 bodova
45 minuta

X KATEGORIJA

12/4.godina učenja-srednje škole

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
150-200 reči
15 bodova
45 minuta

 

Test za nemački jezik

Nemački kao drugi strani jezikUpotreba nemačkog/francuskog
broj pitanja
bodova
trajanje testitanja
Razumevanje pročitanog
broj pitanja
bodova
trajanje testiranja
Sastav
bodova
trajanje testitanja

I KATEGORIJA

1.godina učenja-osnovna škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
100 reči
15 bodova
45 minuta

II KATEGORIJA

2.godina učenja-osnovna škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
100 reči
15 bodova
45 minuta

III KATEGORIJA

3. godina učenja-osnovna škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
120 reči
15 bodova
45 minuta

IV KATEGORIJA

4. godina učenja-osnovna škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
120 reči
15 bodova
45 minuta

V  KATEGORIJA

5.godina učenja-srednja škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
150 reči
15 bodova
45 minuta

VI KATEGORIJA

6.godina učenja-srednja škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
150 reči
15 bodova
45 minuta

VII KATEGORIJA

7.godina učenja-srednja škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
150-200 reči
15 bodova
45 minuta

VIII KATEGORIJA

8.godina učnja-srednja škola

35 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
150-200 reči
15 bodova
45 minuta

Na našem sajtu će biti obajvljene skripte, koje sadrže testove sa prošlogodišnjih takmičenja i mogu poslužti kao smernice u pripremi učenika. Takođe stručnu pomoć u pripremi za takmičenje učenici mogu naći na našoj online platformi za učenje.

Rezultati najbolje plasiranih će biti objavljeni na našem sajtu www.willkommen.org.rs.
Willkommen zadržava pravo da diskvalifikuje učenika, ukoliko se naruše pravila takmičenja.
Ukoliko dva ili vise učenika imaju isti broj bodova, ocenjivaće se sastav i biće eliminatornog karaktera. Ukoliko dva i više učenika imaju isti broj bodova i na testu i na sastvau, biće
organizovano uživo online testiranje iz konverzacije preko online platforme.
Učenici kojima je engleski i nemački maternji jezik ili su proveli više od tri godine u jezikom govornom području određenog jezika nemaju pravo učesća na Willkommen takmičenju.
Na takmičenju Willkommen nema specijalnih kategorija.

Završna runda
Završna runda će biti organizovana online. Tri najbolje plasirana učenika iz prvog kruga stuču pravo da idu u drugi finalni krug.
Spisak učenika koji su svojim rezultatima ostvarili pravo učešća u završnom finalnom krugu biće objavljene na sajtu www.willkommen.org.rs.
Detaljne informacije oko načina i satnice organizovanja završne runde bice naknadno objavljene.
Napomena!
Svi učesnici takmičenja prihvataju uslove Willkommen takmičenja, načina organizacije i rangiranja učenika, participacije, kao i izbora nagrada.
Svi privatni podaci učesnika se mogu koristiti jedino u svrhe oragnizacije takmičenja i neće biti ustupljeni trećem licu.
Prijava je moguća preko online platforme za prijavljivanje ovde: http://login.willkommen.org.rs

Poslednji rok za prijavu učesnika je 12.05.2021.
Kandidati i koordinatori su dužni da provere podatke na prijavama.