Osmo međunarodno takmičenje iz stranih jezika Willkommen 2020.

Drage kolege i učenici,
srdačno Vas pozivamo da i ove godine učestvujete kao saradnici, partneri i učenici na osmom međunarodnom
Willkommenovom takmičenju
 iz stranih jezika.

Pravo učešća imaju učenici:
Osnovnih škola u kojima se engleski uči kao prvi strani jezik (treći, četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi razred) godina učenja
Osnovnih škola u kojima se nemački uči kao drugi strani jezik (peti, šesti, sedmi i osmi razred)
Osnovnih škola u kojima se francuski uči kao drugi strani jezik (peti, šesti, sedmi i osmi razred)

Srednjih škola u kojima se engleski uči kao strani jezik (prvi, drugi, treći i četvrti razred srednje skole)
Srednjih škola u kojima se nemački uči kao strani jezik (prvi, drugi, treći i četvrti razred srednje skole)
Srednjih škola u kojima se francuski uči kao strani jezik (prvi, drugi, treći i četvrti razred srednje skole)
Specijalne kategorije nisu predviđene takmičenjem.

REGISTRACIJA /REGISTRATION

Učenici i nastavnici, mentori kreiraju prijavu  za takmicenje na ovom linku.

1. Kreirajte nalog (teacher or student)

2. Kreirajte prijavu za školu

3. Dodajte takmičara

4. Dodajte  dokaz o uplati kao atačment

HVALA

Pravila organizacije takmičenja

Takmičenje se realizuje u dva kruga: preliminarni i finalni krug takmičenja.

Preliminarni krug se održava u oktobru 2020.godine u partnerskim školama na nivou države.

Održavanje finalnog kruga  zavisi od Covid-19 pandemije, ali nadamo da će biti održan u Beču. Finalisti idu u pratnji svojih mentora.

Prijava kandidata i participacija za takmičenje

Pravo učešća i partnerstva na takmičenju imaju i privatne i državne škole. Prijava je moguća preko online platforme za prijavljivanje ovde.

Poslednji rok za prijavu učesnika je 1. oktobra 2020. Kandidati i koordinatori su dužni da provere podatke na prijavama.

Participacija za učesnike iz Srbije iznosi 700 din, za učesnike ostalih zemalja iznosi 7 evra.

Kako se mogu prijaviti škole i pojedinci?
Škole, koje žele da učestvuju, popunjavaju formular za registraciju škole i šalju putem mail-a koordinatoru koji je nadležan za određenu zemlju. Koordintor Willkommen-a šalje
prijavljenim školama potvrdu o prijemu prijave o odobrenje za učestvovanjem.
Nakon dobijanja potvrde škole imaju pravo da prijavljuju učenike. Učenik za kojeg je uplaćena kotizacija, biće registrovan kao prijavljen.
Prijava je moguća preko online platforme za prijavljivanje.Troškove participacije može snositi učenik, škola, opština.

Ukoliko učenik želi da se prijavi nezavisno od svoje škole treba da popuni formular za individualnu prijavu i zajedno sa skeniranim dokazom o uplati pošalje na mail glavnog
koordinatora za zemlju u kojoj se prijavljuje. Nakon prijave, učeniku stiže potvrda o učesću na takmičenju. Brži i jednostavniji način je da se učenik prijavi preko online platforme na login.willkommen.org.rs.  

Nakon isteka roka za prijavu svi kandidati dobijaju detaljnije informacije o polaganju.

Najbolje plasirani učenici iz prvog kruga sa svojim mentorima nastavljaju dalje takmičenje u drugom krugu, koje će biti realizovano u Beču.
Broj učenika koji idu u drugi krug zavisi od broja prijavljenih učenika u prvom krugu. Da bi učenik i njegov mentor stekli pravo da idu u finalni krug, mora biti prijavljeno minimum 120 učenika po jednom testiranom nivou u celoj zemlji.

Organizator zadržava pravo da koriguje broj učenika koji idu u finale, u zavisnosti od broja prijavljenih učesnika. Potrebno je da ima minimum tri polufinalista iz određene kategorije iz svih zemalja učesnica, da bi se organizovao finalni krug za tu kategoriju.

Spisak zemalja i glavnih koordinatora je dostupan na zvaničnom sajtu www.willkommen.org.rs

Napomena: Rođaci organizatora takmičenja koordinatra ne mogu učestvovati na takmičenju.


Zašto učestvovati?

1. Učenici

Svi učenici koji učestvuju dobijaju sertifikat o učestvovanju na međunarodnom takmičenju.
Svi učesnici takmičenja, kao i članovi njihove porodice ili 5 prijatelja, dobijaju popust 10% za online kurseve engleskog, nemačkog i francuskog jezika.

Učenici koji postignu zapažene rezultate dobijaju mogućnost osvajanja vrednih nagrada: novčane nagrade, sertifikate, medalje, Amazon vaučere, besplatno nagrano putovanje zajedno sa mentorom u Beč, kurseve stranih jezika i slično.

Nakon završetka prijavljivanja, a u zavisnosti od broja prijavljenih učenika u svakoj zemlji, biće određen broj nagrađenih učenika.

2. Nastavnici
Svi nastavnici dobijaju sertifikate o učešću na međunarodnom takmičenju.

Svi nastavnici i profesori koji učestvuju u projektu dobijaju mogućnost učestvovanja u drugim međunarodnim projektima I edukacijama.
Nastavnici, čiji učenici osvoje prvo mesto, dobijaju besplatan boravak u Beču i besplatno učestvovanje na međunarodnom seminaru u Beču.

Glavni koordinatori dobijaju 24 bodova, nastavnici koji učestvuju u pripremi učenika 18, a dežurni nastavnici 14 bodova za stručno usavršavanje u okviru ustanove – važi za Srbiju.
Bodovi se ne sabiraju, maximalno 24 bodova po projektu – važi za Srbiju.

3. Škola
Škole partneri dobijaju zahvalnice za učešće u međunarodnom projektu.
Škole, u kojima polaze više od 100 učenika dobijaju rečnik za školsku biblioteku.

Škole partneri u kojima polaže više od 60 učenika dobijaju besplatno testiranje za svojih pet učenika.

Participacija

Participacija za učesnike iz Srbije iznosi 700 dinara, za učesnike ostalih zemalja iznosi 7 evra.

Na sajtu su dostupne informacije o mogućnostima plaćanja.

Za sve  informacije vezano za grupno plaćanje kontaktirati državnog koordinatora ili poslati mail na willkommen.office@gmail.com.


Do kada mogu da se prijavim?

Prijava je moguće do 1. oktobra 2020. godine.

Kako i gde stiže ispitni materijal?
Ispitni materijal i uputstva o realizaciji takmičenja se dostavlja svim školama partnerima u isto vreme na kontakt adresu škola partnera.

Ispitni materijal će biti isporučen 2-3 dana pre samog takmičenja i glavni koordinator odgovara za bezbednost ispitnog materijala. Ispitni materijal se prima u prisustvu direktora škole, glavnog koordinatora i čuva se u školskom sefu do samog takmičenja.

Svaka škola partner će dobiti uputstva na koju adresu se šalju testovi takmičenja. Testovi se šalju prvog radnog dana. Nakon slanja potrebno je koordinatoru države poslati potvrdu o slanju testova sa vidljivim datumom kada su poslati testovi.

Vreme realizacije takmičenja
Testiranje se realizuje u svim školama partnerima oktobra  2020. ( tačan datum cemo objaviti uskoro ) i to:

  1. Engleski jezik-testiranje iz engleskog jezika počinje u 9h i završava se u 11:10
     
  2. Nemački i francuski jezik se održava nakon testa iz engleskog jezika sa početkom u 11:30

Test
Testovi su rađeni za svaki razred. Testovi za prvu rund u se sastoje iz tri dela: razumevanje teksta čitanjem, jezik u upotrebi i sastav. U slučaju da dva učenika imaju isti broj bodova, pregleda se sastav, koji je eliminatornog karaktera.

Test za finalnu rundu se sastoji iz četiri dela: slušanje, razumevanje teksta čitanjem, sastav i konverzacija. Učenici se testiraju na jednom nivou više u odnosu na prvu rundu. Detalji o testiranju u finalu će biti naknadno objavljeni i poslati koordinatorima, nastavnicima i profesorima čiji učenici se takmiče u finalu.

Test za engleski jezik

Engleski jezik prvi strani jezik Upotreba  engleskog Razumevanje pročitanog Sastav Literatura Veštine
razred osnovne/srednje škole broj pitanja
bodova
vreme
broj pitanja
bodova
vreme
broj reči
bodova
vreme
   
3. razred 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
50 reči
15 bodova
45 minuta
   
4. razred 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
50 reči
15 bodova
45 minuta
   
5. razred 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
100 reči
15 bodova
45 minuta
   
6. razred 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
100 reči
15 bodova
45 minuta
   
7. razred 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
120 reči
15 bodova
45 minuta
   
8. razred 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
120 reči
15 bodova
45 minuta
   
I razred srednje škole 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
150 reči
15 bodova
60 minuta
   
II razred srednje škole 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
150 reči
15 bodova
60 minuta
   
III razred srednje škole 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
150-200 reči
15 bodova
60 minuta
   
IV razred srednje škole 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
150-200 reči
15 bodova
60 minuta
   

Test za nemački/francuski jezik

Nemački/Francuski drugi strani jezik Upotreba nemačkog/francuskog
broj pitanja
bodova
trajanje testitanja
Razumevanje pročitanog
broj pitanja
bodova
trajanje testiranja
Sastav
bodova
trajanje testitanja
Literatura Veštine
5. razred osnovne škole 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
100 reči
15 bodova
45 minuta
   
6. razred osnovne škole 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
100 reči
15 bodova
45 minuta
   
7. razred osnovne škole 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
120 reči
15 bodova
45 minuta
   
8. razred osnovne škole 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
120 reči
15 bodova
45 minuta
   
I razred srednje škole 35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
150 reči
15 bodova
60 minuta
   
II razred srednje škole  35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
150 reči
15 bodova
60 minuta
   
III razred srednje škole  35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
150-200 reči
15 bodova
60 minuta
   
IV razred srednje škole  35 pitanja
35 bodova
35 minuta
15 pitanja
15 bodova
35 minuta
150-200 reči
15 bodova
60 minuta
   

Testovi sa prošlogodišnjeg takmičenja ce biti objavljeni na našem sajtu I mogu služiti za pripremanje učenika.

Rezultati će biti objavljeni u roku od 30 dana na našem sajtu www.willkommen.org.rs. Učenici svoje odgovore popunjavaju na OMR formularu. OMR formular se popunjava hemijskom olovkom. U slučaju da podaci I OMR formular nisu pravilno popunjeni, Willkommen zadržava pravo da diskvalifikuje učenika.

Ukoliko dva ili vise učenika imaju isti broj bodova, ocenjivaće se sastav I biće eliminatornog karaktera.

Učenici kojima je engleski, nemački ili francuski maternji jezik ili su proveli više od tri godine u jezikom govornom području određenog jezika nemaju pravo učesća na Willkommen takmičenju.

Na takmičenju Willkommen nemamo specijalnih kategorija.

Završna runda

Finalni krug takmičenja ćemo obajviti i nadamo se da se ostvariti mogucnost da se održi u Beču. Učenici dolaze u pratnji svojih nastavnika za koje je takođe obezbeđen smeštaj.

Ukoliko roditelji žele da prate svoju decu u finalnom krugu, sami organizuju put, boravak i snose troškove  boravka.

Za sve učenike finaliste i njihove nastavnike ( ukoliko se ispune uslovi tj. ukoliko bude više od 120 učenika prijavljenih u jednoj ispitnoj kategoriji na nivou cele zemlje) biće obezbeđen boravak, smeštaj na bazi dva noćenja polupansion, večera dobrodošlice i seminar za nastavnike.

Program finalne runde biće naknadno objavljen na našem sajtu.

Napomena!

Svi učesnici takmičenja prihvataju uslove Willkommen takmičenja, načina organizacije i rangiranja učenika,participacije, kao i izbora nagrada.

Svi privatni podaci učesnika se mogu koristiti jedino u svrhe oragnizacije takmičenja i neće biti ustupljeni trećem licu.

Zemlje koje učestvuju u takmičenju

for more info click on icon

Srbija

Crna Gora

North Macedonia 

Hrvatska

BiH i Republika Srpska

Romania

Hungary

Dokumenti potrebni za prijavu na takmičenje

Plaćanje se može izvršiti uplatnicom (za Srbiju) ili za inostransvo, kreditnim karticama, PayPal-om IBAN-om

Participation FEE – Participacija za takmičenje

840.00 рсд

Category:

Description

PARTICIPATION FEE 
for the eighth international Willkommen foreign languages competition is 7 €

PARTICIPACIJA ZA TAKMIČENJE
za osno internacionalno Willkommen takmičenje iz stranih jezika je 7 €

Participation FEE – Participacija za takmičenje

Ovde možete platiti preko PayPal servisa ako imate nalog - za inostranstvo

Plaćanje IBAN-om uplatom preko računa

Direct BANK Payment

Organisation : NAKEC Willkommen
tel: +381692633221
IBAN: RS35160005400004617879
SWIFT: DBDBRSBG
Bank : BANCA INTESA AD
Adress :MILENTIJA POPOVICA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
Purpose of Payment : Participation fee
Adress: NAKEC WILLKOMMEN 
ĐURE DUKIĆA 82 
KRALJEVO 
REPUBLIC OF SERBIA

Win a trip to Vienna

Sponzori willkommen takmičenja

ILETC

international language education testing center