Sedmo međunarodno takmičenje iz stranih jezika Willkommen 2019

Drage kolege,
srdačno Vas pozivamo da i ove godine učestvujete kao saradnici i partneri na sedmom
međunarodnom Willkommenovom takmičenju
iz stranih jezika.
Ko sve može učestvovati

Pravo učešća imaju učenici:
Osnovnih škola u kojima se engleski uči kao prvi strani jezik (treći, četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi razred)
Osnovnih škola u kojima se nemački uči kao drugi strani jezik (peti, šesti, sedmi i osmi razred)
Osnovnih škola u kojima se francuski uči kao drugi strani jezik (peti, šesti, sedmi i osmi razred)

Srednjih škola u kojima se engleski uči kao strani jezik (prva, druga, treća i četvrta godina)
Srednjih škola u kojima se nemački uči kao strani jezik (prva, druga, treća i četvrta godina)
Srednjih škola u kojima se francuski uči kao strani jezik (prva, druga, treća i četvrta godina)
U nekim zemljama učestvuju učenici od četvrtog do devetog umesto od trećeg do
osmog razreda.
Specijalne kategorije nisu predviđene takmicenjem.

Kako se mogu prijaviti škole i pojedinci?
Škole, koje žele da učestvuju, popunjavaju formular za registraciju škole i šalju putem
mail-a koordinatoru koji je nadležan za određenu zemlju. Koordintor Willkommen-a šalje
prijavljenim školama potvrdu o prijemu prijave o odobrenje za učestvovanjem. Nakon
dobijanja potvrde škole imaju pravo da prijavljuju učenike. Učenik za kojeg je uplaćena
kotizacija, biće registrovan kao prijavljen.
Ukoliko učenik zeli da se prijavi nezavisno od svoje škole treba da popuni formular za
individualnu prijavu i zajedno sa skeniranim dokazom o uplati pošalje na mail glavnog
koordinatora za zemlju u kojoj se prijavljuje. Nakon prijave, učeniku stize potvrda o
učesću na takmičenju.
Nakon isteka roka za prijavu svi kandidati dobijaju detaljnije informacije o polaganju.

Zašto učestvovati?

Najbolje plasirani učenici, koji zadovolje kriterijume takmičenja, osvajaju:

I nagrada

1.Nagradno putovanje u Beč. Nagrađenima će biti organizovan prevoz, smeštaj u
hotelu, pratnja iz Centra Willkommen (profesori nemačkog, engleskog ili francuskog
jezika), zdravstveno osiguranje,pratnja vodiča i turističko razgledanje grada Beča.

Da bi se stekao uslov za putovanje, potrebno je da bude prijavljeno min 50 učenika po
razredu na nivou cele zemlje, a ako se prijavi 100 i vise učenika na nivou jednog razreda iz cele zemlje (važi za Srbiju),
pravo na putovanje stiče i nastavnik koji je pripremao dete za takmičenje, a koje je osvojilo nagradno putovanje.

2. Diploma za osvojeno prvo mesto
3. Medalja za osvojeno prvo mesto

II. nagrada
1.Dvojezični rečnik (engleski, nemački, francuski)
2. Diplomu za osvojeno drugom mestu
3. Medalju za osvojeno drugo mesto

III nagrada
1.Gramatika
2.Diploma za osvojeno treće mesto
3.Medalju za osvojeno treće mesto
*Svi učenici dobijaju sertifikate o učešću na međunarodnom takmičenju

Nastavnici
Svi nastavnici dobijaju sertifikate o učešću na međunarodnom takmičenju.
Glavni koordinatori dobijaju 24 bodova, nastavnici koji učestvuju u pripremi učenika 18, a dežurni nastavnici 14 bodova za stručno usavršavanje u okviru ustanove – važi za Srbiju.
Bodovi se ne sabiraju, maximalno 24 bodova po projektu – važi za Srbiju

Škola
Škole partneri dobijaju zahvalnice za učešće u međunarodnom projektu.
Škole, u kojima polaze više od 100 učenika dobijaju rečnik za školsku biblioteku.

Koliko iznosi participacija
Participacija za učešće iznosi 600 RSD za Srbiju

Do kada mogu da se prijavim?

Prijava traje do 10.maja, a takmičenje će se održati 18.maja 2019. u prostorijama osnovnih i srednjih škola koje se prijave da kao partneri učestvuju u ovom projektu.
Preporuka je da se škole partneri prijave ranije od navedenog roka.

Kako i gde stiže ispitni materijal?
Ispitni materijal i uputstva o realizaciji takmičenja se dostavlja svim školama partnerima
u isto vreme na kontakt adresu škola partnera. Za detaljne informacije o slanju ispitnog
materijala, kontaktirati koordinatora.

Vreme realizacije takmičenja
Testiranje se realizuje u svim školama partnerima 18.maja 2019. i to:

1. Engleski jezik od 9h
2. Nemački i francuski jezik od 12:00h

Test
Testovi su rađeni za svaki razred. Test se sastoji iz dva dela, pri čemu je drugi deo sastav i obrađuje se tema koja je predviđena planom i programom za određeni razred.

Ukoliko dva ili više učenika imaju isti broj bodova prilikom bodovanja u obzir se uzimaju
bodovi sa sastava. Izrada testa traje 60 minuta + sastav 45 minuta za učenike osnovnih škola
i 60 minuta za učenike srednjih škola.
Primere testova možete pogledati na našem sajtu i koristiti prilikom pripremanja
učenika.

Rezultati će biti objavljeni u roku od 30 dana i pismenim putem poslati na mailove škola
i biti objavljeni na zvanicnom sajtu Willkommen-a.

Dokumenti potrebni za prijavu