WILLKOMMEN 1 ENGLSIH – BELGRADE LOCAL TIME

9:00 AM – 9:20 AM 

WILLKOMMEN 2 ENGLSIH

9:20 AM – 9:40 AM

WILLKOMMEN 3 ENGLSIH

9:40 AM – 10:00 AM

WILLKOMMEN 4 ENGLSIH

10:00 AM – 10:20 AM

WILLKOMMEN 5 ENGLSIH

10:20 AM – 10:40 AM

WILLKOMMEN 6 ENGLSIH

10:40 AM – 11:00 AM

WILLKOMMEN 2 GERMAN – BELGRADE LOCAL TIME

9:00 AM – 9:20 AM 

WILLKOMMEN 3 GERMAN

9:20 AM – 9:40 AM

WILLKOMMEN 4 GERMAN

9:40 AM – 10:00 AM

WILLKOMMEN 5 GERMAN

10:00 AM – 10:20 AM

WILLKOMMEN 6 GERMAN

10:20 AM – 10:40 AM

WILLKOMMEN 2 FRENCH – BELGRADE LOCAL TIME

9:00 AM – 9:20 AM 

WILLKOMMEN 3 FRENCH

9:20 AM – 9:40 AM

WILLKOMMEN 4 FRENCH

9:40 AM – 10:00 AM 

FINAL ROUND 2023