Informacije o takmičenju 2022.

Drage kolege i učenici,
srdačno Vas pozivamo da i ove godine učestvujete kao saradnici, partneri i učenici na jubilarnom desetom međunarodnom Willkommenovom takmičenju iz stranih jezika.

Pravo učešća imaju učenici:

Osnovnih škola u kojima se engleski uči kao prvi strani jezik
(prva, druga, treca, četvrta, peta, šesta, sedma i osma godina učenja)

Osnovnih škola u kojima se nemački i francuski uče kao drugi strani jezik
(prva, druga, treća i četvrta godina učenja)

Srednjih škola u kojima se engleski uči kao strani jezik.
(prva/deveta, druga/deseta godina, treca/jedanaesta, cetvrta/dvanesta učenja)

Srednjih škola u kojima se nemački uči kao drugi strani jezik
(prva/ peta godina ucenja, druga/ sesta godina učenja, treća/sedma godina učenja i četvrta/osma godina učenja)

Specijalne kategorije nisu predviđene takmičenjem.

Pravila organizacije takmičenja

Prvi krug se održava 05. marta 2022.godine.
Testovi će biti pripremljeni za dve opcije: online i u školskim klupama

Drugi krug se održava 07. maja 2022. godine online.

Treći krug se održava 07. oktobra 2022. godine online.

Pravo učešća i partnerstva na takmičenju imaju i privatne i državne škole, edukativni centri I škole jezika.

Participacija
Participacija za učesnike iz Srbije iznosi 700 din, za participaciju učesnika ostalh zemalja potrebno je kontaktirati državnog koordinatora.

Kako se mogu prijaviti škole i pojedinci?
Škole, koje žele da učestvuju, popunjavaju formular za registraciju škole i prijavljuju učenike preko online prijave i prijavnih formulara.
Učenik za kojeg je uplaćena participacija, biće registrovan kao verifikovani takmičar.
Prijava je moguća preko online platforme za prijavljivanje. Troškove participacije može snositi učenik, škola, opština.
Ukoliko učenik želi da se prijavi nezavisno od svoje škole treba da se prijavi preko online platforme na login.willkommen.org.rs

Nakon isteka roka za prijavu svi kandidati dobijaju detaljnije informacije o polaganju.
Spisak zemalja i glavnih koordinatora je dostupan na zvaničnom sajtu www.willkommen.org.rs

Napomena: Rođaci organizatora takmičenja koordinatra ne mogu učestvovati na takmičenju.

Zašto učestvovati?
1. Učenici
Svi učenici koji učestvuju dobijaju sertifikat o učestvovanju na međunarodnom takmičenju.
Učenici koji postignu zapažene rezultate dobijaju mogućnost osvajanja vrednih nagrada:
Nagradno putovanje, u zavisnosti od trenutne kovid situacije, novčane nagrade (ili po želji nagradjenog knjige I kursve stranih jezika, edukacije, Amazon vaučere u dobijenoj vrednosti nagrade ).

  1. Nastavnici
    Svi nastavnici dobijaju sertifikate o učešću na međunarodnom takmičenju Willkommen.
    Svi nastavnici i profesori koji učestvuju u projektu dobijaju mogućnost učestvovanja u drugim međunarodnim projektima i edukacijama.
    Nastavnici i profesori koji učestvuju u pripremanju učenika i organizaciji takmičenja dobijaju 18 bodova, za stručno usavršavanje u okviru ustanove – važi za Srbiju.

  1. Škola
    Škole partneri dobijaju zahvalnice za učešće u međunarodnom projektu. Ukoliko na takmičenju učestvuje više od 100 učenika iz jedne škole, škola dobija rečnik za školsku biblioteku.

Participacija / članarina
Participacija / članarina za učesnike iz Srbije iznosi 700 dinara, za učesnike ostalih zemalja iznosi 7 evra.
Za sve informacije vezano za grupno plaćanje kontaktirati državnog koordinatora ili poslati mail na willkommen.office@gmail.com.

Do kada mogu da se prijavim?
Prijava je moguća do 1. marta. 2022. godine.
Kako i gde stiže ispitni materijal?
Učenici će blagovremeno biti obavešteni o satnici i načinu realizacije takmičenja na našoj platformi ili u školama.

Vreme realizacije takmičenja
Testiranje se realizuje 05. marta 2022. Online ili u školskim klupama i to:
1. Engleski jezik-satnica ce biti naknadno objavljena
2. Nemački jezik-satnica ce biti naknadno objavljena
3. Francuski jezik-satnica ce biti naknadno objavljena

Test / Kategorije

Testiranje se realizuje u 6 kategorija

Kategorija

godina rodjenja

CERF nivo

Jezik

Willkommen 1

Rodjeni 2012 i mlađi

CEFR Pre A1

engleski

Willkommen 2

Rodjeni 2010 i mlađi

CEFR A1.1

engleski/nemački/francuski

Willkommen 3

Rodjeni 2009 i mlađi

CEFR A1.2

engleski/nemački/francuski

Willkommen 4

Rodjeni 2007 i mlađi

CEFR A2

engleski/nemački/francuski

Willkommen 5

Rodjeni 2005 i mlađi

CEFR B1

engleski/nemački

Willkommen 6

Rodjeni 2003 i mlađi

CEFR B2

engleski/nemački

Testovi su rađeni za svaki nivo učenja prema CERF-u.

Prvi krug

Testovi za prvu rundu se sastoje iz tri dela:
Razumevanje teksta čitanjem (zaokruživanje ponudjenih odgovora), jezik u upotrebi i sastav.

U slučaju da dva učenika imaju isti broj bodova, pregleda se sastav, koji je eliminatornog karaktera. U slučaju da dva i više učenika imaju isti broj bodova na testu i sastavu, organizuje se konverzacija preko naše online platforme.

Najbolje plasirani učenici iz prvog kruga stuču pravo da idu u drugi polufinalni krug.
Spisak učenika koji su svojim rezultatima ostvarili pravo učešća u drugom ( polufinalnom ) krugu biće objavljen na sajtu www.willkommen.org.rs.

I krug

Upotreba  engleskog

Razumevanje pročitanog

Sastav

kategorije

broj pitanja
bodova
vreme

broj pitanja
bodova
vreme

broj reči
bodova
vreme

Willkommen 1

35 pitanja
35 bodova
25 minuta

15 pitanja
15 bodova
15 minuta

50 reči
15 bodova
30 minuta

Willkommen 2

35 pitanja
35 bodova
25 minuta

15 pitanja
15 bodova
15 minuta

50 reči
15 bodova
45 minuta

Willkommen 3

35 pitanja
35 bodova
25 minuta

15 pitanja
15 bodova
15 minuta

100 reči
15 bodova
30 minuta

Willkommen 4

35 pitanja
35 bodova
25 minuta

15 pitanja
15 bodova
15 minuta

100 reči
15 bodova
30 minuta

Willkommen 5

35 pitanja
35 bodova
25 minuta

15 pitanja
15 bodova
15 minuta

120 reči
15 bodova
45 minuta

Drugi krug
Test za drugi krug ili polu finalnu rundu se organizuje online i sastoji iz tri dela: slušanje, razumevanje teksta čitanjem, sastav koji je eliminatornog karaktera u slučaju da dva ili više učenika imaju isti broj bodova.
Detalji o testiranju u finalu će biti naknadno objavljeni na našem sajtu www.willkommen.org.rs.

Na našem sajtu će biti obajvljeni primeri testova i mogu poslužti kao smernice u pripremi učenika. Takođe stručnu pomoć u pripremi za takmičenje učenici mogu naći na našoj online platformi za učenje.

Rezultati najbolje plasiranih će biti objavljeni na našem sajtu www.willkommen.org.rs.
Willkommen zadržava pravo da diskvalifikuje učenika, ukoliko se naruše pravila takmičenja.
Ukoliko dva ili vise učenika imaju isti broj bodova, ocenjivaće se sastav i biće eliminatornog karaktera. Ukoliko dva i više učenika imaju isti broj bodova i na testu i na sastvau, biće organizovano uživo online testiranje iz konverzacije preko online platforme.

Učenici kojima je engleski, nemački ili francuski maternji jezik ili su proveli više od tri godine u jezičkom govornom području određenog jezika nemaju pravo učesća na Willkommen takmičenju.

Na takmičenju Willkommen nema specijalnih kategorija.

II krug

Razumevanje slušanjem

Razumevanje pročitanog

Sastav

kategorije

broj pitanja
bodova
vreme

broj pitanja
bodova
vreme

broj reči
bodova
vreme

Willkommen 1

35 pitanja
35 bodova
25 minuta

15 pitanja
15 bodova
15 minuta

50 reči
15 bodova
30 minuta

Willkommen 2

35 pitanja
35 bodova
25 minuta

15 pitanja
15 bodova
15 minuta

50 reči
15 bodova
45 minuta

Willkommen 3

35 pitanja
35 bodova
25 minuta

15 pitanja
15 bodova
15 minuta

100 reči
15 bodova
30 minuta

Willkommen 4

35 pitanja
35 bodova
25 minuta

15 pitanja
15 bodova
15 minuta

100 reči
15 bodova
30 minuta

Willkommen 5

35 pitanja
35 bodova
25 minuta

15 pitanja
15 bodova
15 minuta

120 reči
15 bodova
45 minuta

Treći krug- finalna runda

Završna runda će biti organizovana online. Detaljne informacije oko načina i satnice organizovanja završne runde bice naknadno objavljene.

U finalnoj rundi se testira konverzacija i testiranje se sastoji iz 3 dela:

1.predstavljanja takmičara -10 min

2.opis fotografije i postavljanje pitanja na osnovu ponuđene fotografije-10 min

3.razgovor na zadatu temu-10 min

Spisak pobednika u trećem krugu biće objavljen na na sajtu www.willkommen.org.rs. a učenici informisani o osvojenim nagradama.

Napomena!
Svi učesnici takmičenja prihvataju uslove Willkommen takmičenja, načina organizacije i rangiranja učenika, participacije, kao i izbora nagrada.
Svi privatni podaci učesnika se mogu koristiti jedino u svrhe oragnizacije takmičenja i neće biti ustupljeni trećem licu.
Prijava je moguća preko online platforme za prijavljivanje ovde: http://login.willkommen.org.rs

Poslednji rok za prijavu učesnika je 01.mart. 2022.
Kandidati i koordinatori su dužni da provere podatke na prijavama.