Finalni krug takmičenja se održava 9. oktobara 2022 godine SERBIA UTC lokalno vreme

Zoom 1

English Willkommen 1 
9:00 AM – 9:30 
English Willkommen 2 
9:30 – 10:00 
English Willkommen 3 
10:00 -10:30 
English Willkommen 4 
10:30 – 11:00 
English Willkommen 5 
11:00 – 11:30 
English Willkommen 6
11:30 – 12:00 PM

Zoom 2

 German Willkommen 2
 9:00 AM – 9:30
 German Willkommen 3
 9:30 – 10:00
 German Willkommen 4
 10:00 – 10:30
German Willkommen 5
 10:30 – 11:00
German Willkommen 6
 11:00 – 11:30

Zoom 3

French Willkommen 2
10:00 AM – 10:30
French Willkommen 3
10:30 AM – 11:00
French Willkommen 4
11:00 – 11:30

Vietnam – Cambodia UTC 
English Willkommen 1 
2:00 PM 2:30 PM 
English Willkommen 2 
2:30 PM 3:00 PM 
English Willkommen 3 
3:00 PM 3:30 PM 
English Willkommen 4 
3:30 PM 4:00 PM 
English Willkommen 5 
4:00 PM 4:30 PM 
English Willkommen 6 
4:30 PM 5:00 PM 
Zoom1 

Vietnam – Cambodia UTC 
German Willkommen 2 
2:00 PM 2:30 PM 
German Willkommen 3 
2:30 PM 3:00 PM 
German Willkommen 4 
3:00 PM 3:30 PM 
German Willkommen 5 
3:30 PM 4:00 PM 
German Willkommen 6 
4:00 PM 4:30 PM 
Zoom2 

Uzbekistan UTC
English Willkommen 1
12:00 PM 12:30 PM
English Willkommen 2
12:30 PM 1:00 PM
English Willkommen 3
1:00 PM 1:30 PM
English Willkommen 4
1:30 PM 2:00 PM
English Willkommen 5
2:00 PM 2:30 PM
English Willkommen 6
2:30 PM 3:00 PM
Zoom1

Uzbekistan UTC
German Willkommen 2
12:00 PM 12:30 PM
German Willkommen 3
12:30 PM 1:00 PM
German Willkommen 4
1:00 PM 1:30 PM
German Willkommen 5
1:30 PM 2:00 PM
German Willkommen 6
2:00 PM 2:30 PM
Zoom2

Vietnam – Cambodia UTC 
French Willkommen 2 
3:00 PM 3:30 PM 
French Willkommen 3 
3:30 PM 4:00 PM 
French Willkommen 4 
4:00 PM 4:30 PM 
Zoom3 

Uzbekistan UTC
French Willkommen 2
1:00 PM 1:30 PM
French Willkommen 3
1:30 PM 2:00 PM
French Willkommen 4
2:00 PM 2:30 PM
Zoom3

Samo prva tri mesta idu u treći krug takmičenja.
Only the first three competitors go to the third round of competition

Third round will be held on October 9th, 2022

DRUGI KRUG TAKMIČENJA

Drugi krug se održava 07. maja 2022. godine online.

TREĆI KRUG TAKMIČENJA

Treći krug se održava 09. oktobra 2022. godine online.

Potrebna dokumentacija za škole, prijavni formular i saglasnost roditelja

Dokumentacija za škole

Prijavni formular, zahtev za učestvovanjem škole (odobrenje lokacije) kliknite na dugme dole da bi skinuli dokument

Dokumentacija za takmičare-đake

Saglasnost roditelja – kliknite na dugme dole da bi skinuli dokument

Informacije o Willkommen takmičenju 2022.

Drage kolege i učenici,
srdačno Vas pozivamo da i ove godine učestvujete kao saradnici, partneri i učenici na jubilarnom desetom međunarodnom Willkommenovom takmičenju iz stranih jezika.

Pravo učešća imaju učenici:

Osnovnih škola u kojima se engleski uči kao prvi strani jezik
(prva, druga, treca, četvrta, peta, šesta, sedma i osma godina učenja)

Osnovnih škola u kojima se nemački i francuski uče kao drugi strani jezik
(prva, druga, treća i četvrta godina učenja)

Srednjih škola u kojima se engleski uči kao strani jezik.
(prva/deveta, druga/deseta godina, treca/jedanaesta, cetvrta/dvanesta učenja)

Srednjih škola u kojima se nemački uči kao drugi strani jezik
(prva/ peta godina ucenja, druga/ sesta godina učenja, treća/sedma godina učenja i četvrta/osma godina učenja)

Specijalne kategorije nisu predviđene takmičenjem.

Pravila organizacije takmičenja

Prvi krug se održava 2. aprila 2022. godine (rok za prijavu 27. marta 2022.) Za više informacija kontaktirajte državnog koordinatora.

Testovi će biti pripremljeni za dve opcije: online i u školskim klupama

Drugi krug se održava 07. maja 2022. godine online.

Treći krug se održava 09. oktobra 2022. godine online.

Pravo učešća i partnerstva na takmičenju imaju i privatne i državne škole, edukativni centri I škole jezika.

Participacija
Participacija za učesnike iz Srbije i za participaciju učesnika ostalh zemalja potrebno je kontaktirati državnog koordinatora.

Kako se mogu prijaviti škole i pojedinci?
Škole, koje žele da učestvuju, popunjavaju formular za registraciju škole i prijavljuju učenike preko online prijave i prijavnih formulara.
Učenik za kojeg je uplaćena participacija, biće registrovan kao verifikovani takmičar.
Prijava je moguća preko online platforme za prijavljivanje. Troškove participacije može snositi učenik, škola, opština.
Ukoliko učenik želi da se prijavi nezavisno od svoje škole treba da se prijavi preko online platforme na login.willkommen.org.rs

Nakon isteka roka za prijavu svi kandidati dobijaju detaljnije informacije o polaganju.
Spisak zemalja i glavnih koordinatora je dostupan na zvaničnom sajtu www.willkommen.org.rs

Napomena: Rođaci organizatora takmičenja koordinatra ne mogu učestvovati na takmičenju.

Zašto učestvovati?

1. Učenici
Svi učenici koji učestvuju dobijaju sertifikat o učestvovanju na međunarodnom takmičenju.
Učenici koji postignu zapažene rezultate dobijaju mogućnost osvajanja vrednih nagrada:
Nagradno putovanje, u zavisnosti od trenutne kovid situacije, novčane nagrade (ili po želji nagradjenog knjige I kursve stranih jezika, edukacije, Amazon vaučere u dobijenoj vrednosti nagrade ).

2. Nastavnici

Svi nastavnici dobijaju sertifikate o učešću na međunarodnom takmičenju Willkommen.
Svi nastavnici i profesori koji učestvuju u projektu dobijaju mogućnost učestvovanja u drugim međunarodnim projektima i edukacijama.
Nastavnici i profesori koji učestvuju u pripremanju učenika i organizaciji takmičenja dobijaju 18 bodova, za stručno usavršavanje u okviru ustanove – važi za Srbiju.

3. Škola
Škole partneri dobijaju zahvalnice za učešće u međunarodnom projektu. Ukoliko na takmičenju učestvuje više od 100 učenika iz jedne škole, škola dobija rečnik za školsku biblioteku.

Participacija / članarina

Participacija
Participacija za učesnike iz Srbije i za participaciju učesnika ostalh zemalja potrebno je kontaktirati državnog koordinatora.
Za sve informacije vezano za grupno plaćanje kontaktirati državnog koordinatora ili poslati mail na willkommen.office@gmail.com.

Do kada mogu da se prijavim?
Prijava je moguća do 27. marta 2022. za PRVI KRUG

Kako i gde stiže ispitni materijal?
Učenici će blagovremeno biti obavešteni o satnici i načinu realizacije takmičenja na našoj platformi ili u školama.

Vreme realizacije takmičenja
Testiranje za PRVI KRUG se realizuje 2. aprila 2022. godine, Online ili u školskim klupama i to:

1. Engleski jezik-satnica ce biti naknadno objavljena
2. Nemački jezik-satnica ce biti naknadno objavljena
3. Francuski jezik-satnica ce biti naknadno objavljena

Test / Kategorije

Testiranje se realizuje u 6 kategorija

Kategorijagodina rodjenjaCERF nivoJezik
Willkommen 1Rodjeni 2012 i 2013CEFR Pre A1engleski
Willkommen 2Rodjeni 2010 i 2011CEFR A1.1engleski/nemački/francuski
Willkommen 3Rodjeni 2009 CEFR A1.2engleski/nemački/francuski
Willkommen 4Rodjeni 2007 i 2008CEFR A2engleski/nemački/francuski
Willkommen 5Rodjeni 2005 i 2006CEFR B1engleski/nemački
Willkommen 6Rodjeni 2003 i 2004CEFR B2engleski/nemački

Testovi su rađeni za svaki nivo učenja prema CERF-u.

Prvi krug

Testovi za prvu rundu se sastoje iz tri dela:
Razumevanje teksta čitanjem (zaokruživanje ponudjenih odgovora), jezik u upotrebi i sastav.

U slučaju da dva učenika imaju isti broj bodova, pregleda se sastav, koji je eliminatornog karaktera. U slučaju da dva i više učenika imaju isti broj bodova na testu i sastavu, organizuje se konverzacija preko naše online platforme.

Najbolje plasirani učenici iz prvog kruga stuču pravo da idu u drugi polufinalni krug.
Spisak učenika koji su svojim rezultatima ostvarili pravo učešća u drugom ( polufinalnom ) krugu biće objavljen na sajtu www.willkommen.org.rs.

I krugUpotreba  engleskogRazumevanje pročitanogSastav
kategorijebroj pitanja
bodova
vreme
broj pitanja
bodova
vreme
broj reči
bodova
vreme
Willkommen 135 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
50 reči
15 bodova
30 minuta
Willkommen 235 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
50 reči
15 bodova
45 minuta
Willkommen 335 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
100 reči
15 bodova
30 minuta
Willkommen 435 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
100 reči
15 bodova
30 minuta
Willkommen 535 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
120 reči
15 bodova
45 minuta
Willkommen 635 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
150 reči
15 bodova
45 minuta

Drugi krug
Test za drugi krug ili polu finalnu rundu se organizuje online i sastoji iz tri dela: slušanje, razumevanje teksta čitanjem, sastav koji je eliminatornog karaktera u slučaju da dva ili više učenika imaju isti broj bodova.
Detalji o testiranju u finalu će biti naknadno objavljeni na našem sajtu www.willkommen.org.rs.

Na našem sajtu će biti obajvljeni primeri testova i mogu poslužti kao smernice u pripremi učenika. Takođe stručnu pomoć u pripremi za takmičenje učenici mogu naći na našoj online platformi za učenje.

Rezultati najbolje plasiranih će biti objavljeni na našem sajtu www.willkommen.org.rs.
Willkommen zadržava pravo da diskvalifikuje učenika, ukoliko se naruše pravila takmičenja.
Ukoliko dva ili vise učenika imaju isti broj bodova, ocenjivaće se sastav i biće eliminatornog karaktera. Ukoliko dva i više učenika imaju isti broj bodova i na testu i na sastvau, biće organizovano uživo online testiranje iz konverzacije preko online platforme.

Učenici kojima je engleski, nemački ili francuski maternji jezik ili su proveli više od tri godine u jezičkom govornom području određenog jezika nemaju pravo učesća na Willkommen takmičenju.

Na takmičenju Willkommen nema specijalnih kategorija.

II krugRazumevanje slušanjemRazumevanje pročitanogSastav
kategorijebroj pitanja
bodova
vreme
broj pitanja
bodova
vreme
broj reči
bodova
vreme
Willkommen 135 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
50 reči
15 bodova
30 minuta
Willkommen 235 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
50 reči
15 bodova
45 minuta
Willkommen 335 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
100 reči
15 bodova
30 minuta
Willkommen 435 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
100 reči
15 bodova
30 minuta
Willkommen 535 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
120 reči
15 bodova
45 minuta
Willkommen 635 pitanja
35 bodova
25 minuta
15 pitanja
15 bodova
15 minuta
150 reči
15 bodova
45 minuta

Treći krug- finalna runda

Završna runda će biti organizovana online. Detaljne informacije oko načina i satnice organizovanja završne runde bice naknadno objavljene.

U finalnoj rundi se testira konverzacija i testiranje se sastoji iz 3 dela:

1.predstavljanja takmičara -10 min

2.opis fotografije i postavljanje pitanja na osnovu ponuđene fotografije-10 min

3.razgovor na zadatu temu-10 min

Spisak pobednika u trećem krugu biće objavljen na na sajtu www.willkommen.org.rs. a učenici informisani o osvojenim nagradama.

Napomena!
Svi učesnici takmičenja prihvataju uslove Willkommen takmičenja, načina organizacije i rangiranja učenika, participacije, kao i izbora nagrada.
Svi privatni podaci učesnika se mogu koristiti jedino u svrhe oragnizacije takmičenja i neće biti ustupljeni trećem licu.
Prijava je moguća preko online platforme za prijavljivanje ovde: http://login.willkommen.org.rs

Poslednji rok za prijavu učesnika je 27.mart. 2022.
Kandidati i koordinatori su dužni da provere podatke na prijavama.

NORTH MACEDONIA - MARCH 5, 2022

THE FIRST ROUND IS OVER

THANK YOU

VIETNAM FIRST ROUND 5.MART 2022

THE FIRST ROUND IS OVER

THANK YOU

Treći krug se održava 09. oktobra 2022. godine online.