Klett

Izdavač sa dugogodišnjom tradicijom u izdavanju školskih udžbenika, Klett je jedna od najvećih izdavačkih grupa na svetu, sa zavidnim renomeom u mnogim državama koja već godinama podržava naše takmičenje iz stranih jezika.

 

 

 

 

Ambasada SR Nemačke
Beograd